SWOT-Analyse

 In

SWOT is een afkorting voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. De SWOT-analyse, of een sterkte-zwakteanalyse, maakt in één oogopslag duidelijk wat je sterke en zwakke punten van je merk en bedrijf zijn, en wat de kansen en bedreigingen vanuit de markt zijn. Dit model maakt inzichtelijk waarop je je marketing- en communicatie activiteiten kunt toespitsen.

Download het invulbare canvas bij het onderdeel ‘bijlagen’ boven deze tekst en ga er alvast mee aan de slag. Tijdens de strategiesessie bespreken we dit document en scherpen we ‘m verder aan. Upload de ingevulde canvassen minimaal drie werkdagen voor de strategiesessie in je Google Drive map. 

Succes! 

Recent Posts