Doelgroep: voor wie is jouw bedrijf?

 In

Pagina 1

Naam

Het eerste wat je doet is je persona een naam geven. We gaan immers proberen echte mensen te omschrijven.

Demografie 

Vervolgens ga je aan de slag met zijn of haar demografische gegevens. Wat is zijn of haar leeftijd, etniciteit, en burgerlijke staat. Heeft deze persoon kinderen? 

Opleiding

Bij opleiding kun je bedenken wat deze persoon gestudeerd heeft, óf hij of zij dat überhaupt heeft gedaan en op welk niveau. Òf dat hij of zij dat nu misschien nog doet. 

Werk

Dan komen we bij werk. Werkt deze persoon? En wat is dan het inkomen?

Merken

Welke merken vindt hij of zij leuk? Denk hierin breed. Je kunt je voorstellen dat iemand die Marvel comics leest, Playstation (met Marvel games) en Pathe bioscopen (waaer Marvel films draaien) coole merken vindt.

Maar deze persoon loopt misschien ook gewoon op Nike Air Max, is fan van Vitesse en hoopt ooit in een BMW te mogen rijden.

Helden

Denk bij Helden aan bekende mensen die een voorbeeld zijn voor je persona. Sporters, Muzikanten en andere ‘celebrities’, politici, influencers, personen uit de geschiedenis. 

Maar ook hun moeder, middelbare school mentor of collega’s. Wat er ook relevant is. 

Persoonlijkheid

Hoe is zijn of haar persoonlijkheid? Introvert of extravert? Kopen hij of zij impulsief of wordt er juist lang nagedacht voor de koop? Is deze persoon voorzichtig nauwkeurig analytisch gedetailleerd en objectief? Wilskrachtig doelbewust veeleisend vastberaden en prestatiegericht? Zorgzaam relatiegericht harmonieus ontspannen en geduldig? Of juist dynamisch enthousiast overtuigend optimistisch en expressief? Of een combinatie daarvan? En voor wie het opvalt: ja dit komt regelrecht uit het persoonlijkheidsmodel van JUNG.

Media

Wat natuurlijk ook handig is om te weten, is welke media deze persoon gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan kranten, tijdschriften, televisie, websites en social media. 

Politieke voorkeur

Waar stemt deze persoon op. Is ie links, rechts of in het midden? Of stemt ie helemaal niet? 

Likes & dislikes

Tot slot op dit vel, wat vind deze persoon nog meer leuk – of juist niet. Heeft ie andere hobby’s en bezigheden?

Je zult merken dat je echt in de huid moet kruipen van je doelgroep. Ons advies is dan ook; ga op onderzoek uit. Lees fora en websites die de doelgroep gebruikt. Of nog beter: praat eens met een aantal van je klanten!

Pagina 2

Op het tweede vel gaan we wat dieper kijken naar hoe de beslissingen van persoon X tot stand komen.

Behoeften

Wat zijn zijn of haar behoeften ten opzichte van je product? Ofwel, welk probleem is er wat jouw product of dienst oplost?

Belangen

Welke belangen heeft hij of zij bij jouw product? Wat zijn de voorwaarden waar het product aan moet voldoen, náást hetgeen het product oplost?

Beslissers

Beslist deze persona helemaal zelf over een aankoop? Of zijn er meerdere mensen die de aankoop moeten goedkeuren. Dit zie je vaak bij B2B producten.

Beinvloeders

En wie zijn de beïnvloeders. Dit kunnen collega’s zijn, gezinsleden, vrienden etcetera.

Soms kan het vaag zijn wie de beïnvloeders en beslissers zijn. Bij ons thuis leef ik (Jesse) in de illusie de beslissingen te maken, maar uiteindelijk wordt er maar weinig besloten waar Lisa niet achterstaat.

Verwachtingen

Dan, welke verwachtingen heeft deze persoon van je product of dienst? Denk aan vormgeving, kwaliteit, inhoud, verpakking etc.

En wat verwacht deze persona van de communicatie? Zowel voor de aankoop als tijdens en ná of bij diensten tijdens een traject of dienst.

Doelen

Is er een overkoepelend, hoger doel wat hij of zij wil bereiken met de aankoop van je product of dienst? Als je een auto koopt, koop je vrijheid. Of status.

Obstakels / zorgen

En ten slotte, wat zijn mogelijke obstakels of zorgen vóór de aankoop?

Invulbare canvas

Download het invulbare canvas en ga er alvast mee aan de slag. Heb je primaire en secundaire persona’s? Vul voor elke persona één canvas in. Tijdens de strategiesessie bespreken we dit document en scherpen we ‘m verder aan. Upload de ingevulde canvassen minimaal drie werkdagen voor de strategiesessie in je Google Drive map. 

Succes! 

Recent Posts