De levensader en het testament voor je business

 In blog

Gisteren hebben we onze handtekeningen gezet onder de definitieve versie van ons testament. Dochter mee, die gelukkig sliep, zodat we ons konden focussen op de kleine lettertjes.

Daar heeft nog best een proces voor gezeten. Na de aanvraag kregen we eerst een gesprek bij de notaris om alle mogelijkheden goed door te nemen en onze wensen kenbaar te maken. Vervolgens ontvingen we een conceptversie en bij de laatste afspraak -waar we dus getekend hebben- werden de belangrijkste onderdelen nog een keer extra uitgelegd. 

Dat is fijn, want je wilt 100% zeker weten dat je staat voor de commitment die je aangaat. 

Het ´huiswerk´ dat we dan ook kregen tussen de eerste afspraak, de conceptversie en het uiteindelijke tekenen was om goed na te denken of hetgeen we besproken hadden goed voelt. Grappig, want dat is exact wat wij onze deelnemers ook meegeven als we klaar zijn met het eerste onderdeel van het traject: de strategie.

En dat is fijn, want je wilt 100% zeker weten dat je staat voor de commitment die je aangaat. 

Een strategie is namelijk niet alleen een commitment die je aangaat, maar ook een belangrijke houvast. Een houvast voor alles wat je doet in je marketing. Maar ook een houvast om diezelfde marketing bij te sturen en te beoordelen. Je zou je strategie kunnen zien als levensader én testament voor je business.

Je zult merken dat dingen steeds meer vanzelf gaan wanneer je een duidelijke strategie hebt geformuleerd. Dat je geen existentiële keuzes meer hoeft te maken, maar dat je creatief mag en kan zijn met de invulling. Een goede strategie geeft richting en handvatten, maar maakt het ook heel duidelijk voor je wat je dus niet moet doen. Dus ja, het is nogal belangrijk om te stáán achter je strategie.  

Wat we tijdens strategiesessies merken, is dat het bijna altijd wat doet met deelnemers. En dat kan allemaal verschillende kanten op gaan.

Een greep:

  • Deelnemers raken (over)enthousiast omdat ze geïnspireerd raken
  • Deelnemers raken in de war omdat we een hele andere kant op gaan dan ze verwacht hadden
  • Deelnemers worden bang omdat ze zichzelf meer moeten laten zien dan ze verwacht hadden.

Waar het om gaat is dat we tot een strategie komen die werkt. Maar ook een strategie die goed voelt voor je. Een strategie waar je achter staat, omdat je gelooft dat ‘ie je business duurzaam gaat helpen. We zijn dan ook heel serieus als we na de strategiesessie zeggen dat je actief over je strategie moet nadenken en ‘voelen’.

We horen deelnemers wel eens zeggen: ‘dus eigenlijk hoeven we niets te doen qua huiswerk dit keer.’ Dan zeggen wij dat dit misschien wel het belangrijkste huiswerk is dat ze tijdens het traject überhaupt krijgen. 

Dagen we jou ook graag voor uit. Wat je ook doet, als ondernemer ben je sowieso  in meer of mindere mate met marketing bezig. Hopelijk heb je daar een strategie voor geformuleerd, maar je hebt er zeker over nagedacht. 

Ga nou eens actief nadenken en voelen of wat je doet voor je werkt. Maak een wandeling, ga een stuk fietsen. Zonder smartphone. En denk nu eens na of je écht met marketing bezig bent.

Groeten,

Jesse 

Recent Posts

Leave a Comment